Installatie & plaatsing

Polem verzorgt het transport en de plaatsing van de producten. Zowel nationaal als internationaal. Hiermee wordt uw risico tot het minimum beperkt.  

Naast tanks en silo's kan Polem ook de complete draag- en onderdoorrijdconstructies verzorgen.